Charles H. Cox III, D.D.S.     W. Kirk Bond, D.D.S.

Translation - with permission:
MUDr Andrea Bednářová, Olšanská 7, 130 00 Praha 3, Czech Republic
 

Nahlédněte to světa stomatologie! 

Klikněte na vybraný obrázek.

K čemu slouží ve stomatologii rentgen?
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project


Tento druh rentgenového snímku se jmenuje panoramatický. Při snímkování se přístroj otáčí kolem pacientova obličeje a vytvoří tak "přehledný snímek." Stomatolog jej používá spíše příležitostně. Hodí se například před extrakcí ("trháním") zubů, ale i při zkoumání stavu chrupu v rámci prevence. Lze jím například určit kvalitu a množství kostní tkáně, ve které zuby drží, zkoumat čelistní dutiny či pozorovat chorobné změny v obou čelistech.

 

Intraorální snímek  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

Tento druh rentgenového snímku se používá pro znázornění jednotlivých zubů a jejich okolí a umožňuje nalézt skrytě se rozvíjející zubní kaz či ústup kostního lůžka při viklavosti zubů způsobený paradentózou. Jindy odhalí kostní změny v čelisti způsobené onemocněním samotného zubu. Často se používá ke kontrole prováděného zákroku, například při plnění kořenových kanálků. Stomatolog často zhotovuje sérii snímků více sousedních zubů a získává tak lepší přehled o situaci.  

Intraorální snímek s vyznačenými anatomickými strukturami.  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

Filling= výplň ("plomba"), pulp= zubní dřeň ("nerv"), bone= kost čelisti, sinus= čelistní dutina, root= kořen zubu  

Co je můstek? 

Možná jste již slyšeli o "můstku", který někomu stomatolog nasadil. Odborně se tyto výrobky nazývají fixní náhrady.

Používají se k náhradě chybějícího zubu, k vyplnění mezery v chrupu. Abychom můstek mohli nasadit, musíme obrousit zuby na obou okrajích mezery tak, aby na ně bylo možno můstek připevnit. Přidávaný umělý zub drží ve speciální konstrukci, která se s oběma obroušenými zuby pevně spojí pomocí tzv. cementu. Podle použité konstrukce se můstky dělí na kovokeramické (porcelánové), na kovové plášťové či kovové fasetované. Liší se i druhem použitého kovu.


   
Toto je snímek můstku před nasazením.  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 


 

Zde je můstek po nasazení, připravený kousat! 
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

 

K čemu slouží tyto sádrové modely?
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

Zobrazený model byl odlit podle otisku pacientova chrupu. Stomatologovi pomáhá navrhnout léčbu. V tomto případě lékař posuzuje dva v úvahu připadající postupy k uzavření mezery v chrupu. Jeden postup spočívá v rozšíření stávajících zubů, čímž by se mezera uzavřela, zatímco druhý postup počítá s přidáním zubů. To by šlo provést například fixní náhradou či implantátem.

Co je to výplň?  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

Výplně ("plomby") se tradičně zhotovují z kovu. Jde o tzv. amalgam - směs stříbra, mědi, rtuti a dalších kovů. Nejdříve se pomocí vrtačky odstraní ze zubu zkažená zubovina, pak se vzniklá dutina vymodeluje tak, aby v ní amalgam po ztuhnutí držel. Pak se čerstvě namíchaným amalgamem dutina zaplní. Amalgam lze zprvu do dutiny mačkat a jeho povrch modelovat, za několik desítek minut se ale změní ve velmi tvrdou hmotu. Amalgam obklopují rozpaky pro jeho obsah rtuti, vědecké výzkumy ale nepřinesly žádný důkaz nebezpečnosti amalgamu.

V jiných případech se používají tzv. bílé výplně neboli kompozitní materiály. Taková výplň je esteticky přijatelnější a neobsahuje kov. Donedávna byly tyto výplně mechanicky méně odolné a musely být i předělávány, zvláště na zadních zubech.Současné kompozitní materiály však mají prakticky stejnou odolnost, jako amalgam. Technické provedení takové výplně je však časově náročnější a taková výplň je tudíž pro pacienta nákladnější. Technologie využívající kompozitní materiály se neustále zdokonalují a podíl takto zhotovených výplní rok od roku roste.


Co je extirpace kořenového kanálku?  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

Název této odborné činnosti nevěští nic dobrého, ve skutečnosti ale pacientovi přináší značnou úlevu od bolesti. Při extirpaci kanálků odstraňujeme buď zánětlivou nebo již nekrotickou (odumřelou) dřeň z kořenových kanálků, což je cesta k záchraně jinak ztraceného zubu, který by se musel vytrhnout. Pulpa obsahuje nervy a krevní vlásečnice vyživující zub. K jejímu odstranění se nejdříve na vrcholu zubu vyvrtá otvor, kterým se pak pomocí speciálních nástrojů odstraní chorobný vnitřek zubu. Pak se kanálky zaplní gutaperčou, která vyčištěný kanálek utěsní. Zub se pak podle okolností buď opatří výplní (zaplombuje se), či se na něj nasadí korunka. 

Co je celková snímací náhrada? 

Když člověk přijde o všechny své zuby, musí se mu zhotovit celková snímací náhrada. Jde o přijatelné řešení, ovšem skutečnému chrupu se vyrovnat nemůže. Když jsou všechny zuby vytrženy, zůstane ještě výběžek čelisti, na který můžeme umělý chrup nasadit. U horní čelisti pomůže k přisátí a přidržování protézy patro, u dolní čelisti však tato možnost není a většina pacientů proto mívá s dolní protézou více potíží. Podívejte se na obrázky bezzubých horních a dolních čelistních výběžků.
  

Horní čelistní výběžek bez zubů.  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project'

 

Dolní čelistní výběžek bez zubů.  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

Co je částečná zubní náhrada?  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 
  

Pokud chybí jen některé zuby, můžeme použít snímací částečnou náhradu. Jde o něco mezi můstkem a celkovou náhradou.Toto řešení volíme zpravidla tehdy, jestliže mezera v chrupu je pro můstek již příliš velká. Částečná snímatelná náhrada na svém místě drží pomocí kovových spon či objímek a její konstrukce je též kovová. Umělé zuby, které na této konstrukci drží, jsou obdobou zubů používaných u celkových náhrad.

Zobrazená částečná snímací náhrada nahrazuje některé horní zuby. Kovová konstrukce lícuje s částí patra.

Co jsou implantáty?  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 
 

Jednou z nejzajímavějších oblastí moderní stomatologie jsou intraoseální (nitrokostní) implantáty. Nyní již můžeme s dobrou pravděpodobností očekávat jejich správné vhojení: U více než 90% pacientů je výsledkem zákroku dokonalá pevnost implantátů. Stejně jako u jiných stomatologických zákroků pacienti musí splňovat přísné podmínky, pokud má zákrok být úspěšný. Především je v tomto případě absolutní nezbytností zcela dokonalá ústní hygiena a také trvalá odborná péče stomatologa po celou dobu funkce implantátu.

 

Na prvních dvou snímcích jsou vidět titanové implantáty vyčnívající z dásně. Opačný konec implantátu je zapuštěn asi 10-15 mm do kosti.

Na vyčnívající konce implantátů můžeme připevnit umělé zuby, jak je vidět na dolním levém obrázku. Zuby lze snadno sejmout a vyčistit, v ústech přitom dobře drží. Na dolním pravém obrázku vidíme jinou možnost - na implantátech je upevněna fixní náhrada (můstek). V krajních umělých zubech jsou zřetelné otvory s matičkami, kterými je můstek upevněn k oběma nosným implantátům. Matičky se pak zakryjí kompozitním materiálem (bílou výplní). Stejným způsobem lze upevnit i jen jednotlivé umělé zuby. 

Co je korunka?  
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

Mnoho lidí má vážně narušen estetický vzhled svých předních zubů. Někdy jsou jejich zuby špatně tvarované, jindy jsou zbarvené. Mohou mít i uštípnutý kousek nebo jinou vadu. Navíc se některým lidem jejich zuby prostě nelíbí.

Tento pacient na obrázku vpravo má takzvané "tetracyklinové zuby". Jejich zažloutnutí způsobilo užívání antibiotika tetracyklinu v době, kdy se zuby vyvíjely. Zbarvení prostupuje celým zubem.


 
Skrytí této vady docílíme odbroušením asi 0.5mm povrchu zubu a nahrazením odstraněné hmoty porcelánem. Obdobný postup u jiného pacienta před a po výkonu je znázorněn na dolních obrázcích. Stomatolog v tomto případě odstranil mezeru mezi dvěma předními zuby (diasthema) tak, že na ně nasadil korunky a další dvojici zubů přibrousil tak, aby se podobala chybějícím postranním řezákům.

Vzhled chrupu před použitím korunek... 
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 
...a stejný chrup s korunkami. 
 
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

 

A nakonec ... 
image (c) University of Sheffield - DERWeb Project' 

             

Charles H. Cox III, D.D.S.             W. Kirk Bond, D.D.S.

  3010 Scott Blvd.   Suite 101   Temple, TX    76504    254.778.1893

[CNW:Counter]